Regulatoriskt Pressmeddelande
ObsteCare AB: Sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2

Genom företrädesemissionen och kvittning av ersättningar till garanter nyemitterades 14 056 586 aktier samt 14 056 586 teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2. Dessa har nu registrerats hos Bolagsverket och beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 22 juni 2020. TO 2 ingick inte i emitterade units utan beslutades av en extra bolagsstämman den 22 april 2020 att distribueras till dem som erhöll tilldelning i emissionen.

Efter registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket uppgår antalet aktier i ObsteCare till 31 101 441 st. och aktiekapitalet uppgår till 3 110 144,10 kronor. Teckningsoptionerna av serie TO 1 resp. TO 2 kommer att handlas på Spotlight Stock Market under deras resp. löptid.

Fullständiga villkor för dessa optionsserier finns tillgängliga på ObsteCares hemsida. Teckningsoptionerna av serie TO 1 har ISIN-kod SE0013889086 och kommer att handlas under tickern "OBST TO 1". Teckningsoptionerna av serie TO 2 har ISIN-kod SE0014263422 och kommer att handlas under tickern "OBST TO 2".

Vd Carina Lindqvist kommenterar: ”Vi är glada över det intresse som finns för ObsteCare och att våra aktieägare ser potentialen i bolaget. Kapitaltillskottet ger oss möjlighet att fortsätta vårt arbete som ska bidra till ObsteCares internationella expansion.” För mer information kontakta;
Carina Lindqvist, vd
Mobil: +46 (0) 761 993 013
carina.lindqvist@obstecare.com