Regulatoriskt Pressmeddelande
CE-märkning för nästa generations instrument är nu klar

ObsteCare AB (Spotlight Stock Market: OBST) meddelar att CE märkningen av nästa generations instrument är klar. Det innebär att marknaden nu har tillgång till en nyutvecklad och betydligt mer användarvänlig apparatur. AFL®-metoden blir  därmed ännu mer intressant för den europeiska förlossningsvården.

-  Det nya instrumentet har många fördelar. Det är modernare och betydligt mindre i sin utformning och därmed attraktivare för distributörer och kunder. De läkare och barnmorskor som har varit med och utvärderat det är mycket positiva och vi ser fram mot att nu kunna erbjuda den nya AFL®-metoden till hela den europeiska marknaden, säger ObsteCares vd Carina Lindqvist.

AFL®-metoden (amniotic fluid lactate) är en patenterad, vetenskapligt dokumenterad icke-invasiv metod som signifikant höjer säkerheten för både mamma och barn under en värksvag förlossning. Genom att mäta mjölksyra i fostervatten kan livmoderns status kontrolleras. Det ger förlossningspersonalen viktig information man inte tidigare haft om vilken behandlingsväg som bör väljas för en så trygg förlossning som möjligt. Genom att t ex individanpassa användningen av värkstimulerande dropp kan man både minimera antalen onödiga kejsarsnitt och minska risken för postpartum-blödningar. Samtidigt ökar chansen till en naturlig förlossning och bättre upplevelse för kvinnan.

- Varje akut kejsarsnitt som kan undvikas skapar inte bara en säkrare förlossning för både mor och barn, utan även samhälls- och vårdekonomiska vinster, säger vd Carina Lindqvist.

Det nya instrumentet kommer att erbjudas den europeiska marknaden fr o m dagens datum.

För mer information, vänligen kontakta:
Carina Lindqvist, vd, ObsteCare AB
Telefon: 070-633 41 25
E-post:
carina.lindqvist@obstecare.com

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg den 11 december 2020 kl. 8.00.

Om ObsteCare AB (publ)

ObsteCare är ett life science-bolag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården. Lösningarna innefattar en patenterad datorbaserad metod för övervakning av förlossningar, mät- och analysutrustning, samt diverse tillhörande utbildningspaket. Genom att mäta laktatnivån (mjölksyrahalten) i fostervatten, får förlossningspersonalen en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Det är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och skräddarsy varje förlossning. På så vis kan rätt vård sättas in i rätt tid vid värksvaga förlossningar, som drabbar 40% av alla kvinnor som föder barn för första gången. AFL®-systemet är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket inom EU. Produkterna säljs genom ett distributörsnätverk. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn: OBST).