Regulatoriskt Pressmeddelande
Analysguiden: "Goda framtidsutsikter på stor marknad"

FDA ansökan dras temporärt tillbakaPå grund av Covid-19 har ObsteCare fattat ett strategiskt beslut i samförstånd med sin distributör att temporärt dra tillbaka FDAansökan för AFL-systemet för säkrare förlossningar. Detta då förutsättningarna på den viktiga USA-marknaden försämrats och en framgångsrik kommersialisering behöver gynnsamma grundförutsättningar. Detta betyder också att lanseringen av det uppdaterade instrumentet kommer att skjutas fram något, men bolaget bedömer att nästa generation kan lanseras under Q4 detta år. Den amerikanska marknaden kommer fortsatt vara strategisk viktig för bolaget, men man väljer att i nuläget fokusera på de marknader i Europa och Asien där allt är klart kring distributionen.

Förstärkt organisation med fokus på försäljning

Under Q2 har bolagets organisation förstärkts med en ny vd i Carina Lindqvist, som senast var vd för Ellen AB. Hon har en gedigen bakgrund inom Life Science, både i mindre bolag och i större som t ex Pfizer. Vidare har bolaget under Q2 förstärkt sin säljorganisation och etablerat ett nytt medicinskt råd.

Andra händelser under Q2 2020

Covid-19 pandemin har haft en mer omfattande påverkan på bolagets säljverksamhet än vad man tidigare bedömt. Både karantän och kraftfull nedstängning har hindrat besök hos kliniker och dialog med dem. Den företrädesemission bolaget genomförde under Q2 gör att bolaget står stadigt inför den kommande lanseringen som under resten av detta år kommer fokusera på Europa och Asien. Under Q2 erhöll AFL-systemet ett godkännande i Vietnam under och ObsteCare etablerade även ett samarbete på den japanska marknaden.

Fortsatt goda framtidsutsikter för ObsteCare

Varje år föds 130 miljoner barn i världen och värksvaga förlossningar är ett globalt problem. ObsteCare har utvecklat en metod för att mäta och följa mjölksyrahalten i fostervattnet för att bättre kunna anpassa förlossningsvården. Bolaget är väl förberett för den internationella lanseringen av AFL-systemet att med sina 10 kontrakterade distributörer.  Då 2020 blir något av ett mellanår väljer vi dock att justera ned vår riktkurs med 10% till 2,70 kr, men ser fortsatt stor potential i ObsteCares teknik och bolagets aktie.

Läs analysen här: (www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-obstecare-goda-framtidsutsikter-pa-stor-marknad)