Styrelse och revisor

HO
Hans Orre

Styrelseordförande

Hans började på 90-talet att utveckla programvaror för redovisningsbyråer, främst skatteprogram och boksluts- och årsredovisningsprogram. Hans har varit utvecklingsansvarig för programvarorna Akelius Skatt och Akelius Bokslut samt är grundare till SIE formatet. Han har startat och drivit bolag inom IT- och redovisningsområdet som WinSkatt, Promik Analys, BCS AB och PromikBook AB där de två senaste varit listade på Spotlight Stock Market. Han har även varit affärsområdeschef på Bravida AB och Senior Business Advisor på Falck. Hans är styrelsemedlem i ett flertal styrelser i både listade och ej listade bolag.

CK
Christian Kronegård

Styrelseledamot

Christian Kronegård, har lång erfarenhet av att sitta i både noterade- och onoterade styrelser. Christians kompetensområden inkluderar M&A, kapitalmarknad och administration. Idag är Christian VD för NanoCap Group AB som är noterat på Spotlight Stock Market.

JN
Jesper Nord

Styrelseledamot

Jesper har en kandidat inom Industridesign med fokus på produktutveckling, användarvänlighet och affärsutveckling från Lunds Tekniska högskola samt studerat App-utveckling på Yrkeshögskolan i Göteborg med fokus på programmering, UX design och interaktionsdesign. Han har senast suttit som VD i Safe Lane Gaming som är noterat på NGM Nordic SME. Jesper har sedan 2011 arbetat som egenföretagare och som anställd inom app- och webbplatsutveckling, interaktionsdesign, digital design, affärsutveckling och projektledning.

RB
Robin Bäcklund

Styrelseledamot

Robin är VD för Game Chest Group AB som är noterat på NGM Nordic SME. Robin har drivit och arbetat med flertal bolag inom noterad miljö och har bred kunskap om den regulativa administrationen. Robins kompetensområden inkluderar företagsadministration, utveckling & programmering, produktutveckling samt ny teknologi som AI och blockkedjor.

TJ
Thomas Jönsson

Huvudansvarig revisor

Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB