Pressmeddelanden

Regulatoriskt Pressmeddelande
Flaggningsmeddelande
Regulatoriskt Pressmeddelande
MyFirstApp; preliminär omsättning för augusti 2023
Pressmeddelande
MyFirstApp ger lägesuppdatering för dotterbolaget 10Monkeys
Regulatoriskt Pressmeddelande
Flaggningsmeddelande
Regulatoriskt Finansiell rapport
MyFirstApp Sweden AB (publ) Delårsrapport 2 - 2023
Regulatoriskt Pressmeddelande
Tidigareläggande av delårsrapport 2 - 2023
Regulatoriskt Pressmeddelande
MyFirstApp; preliminär omsättning för juli 2023
Pressmeddelande
MyFirstApp presenterar strategi och systemet Evolear: En AI-Modell för individuellt lärande
Pressmeddelande
MyFirstApp fortsätter dess samarbete med influencern Fozi Mozi
Regulatoriskt Pressmeddelande
MyFirstApp; preliminär omsättning för juni 2023
Regulatoriskt Pressmeddelande
Ärende registrerat hos Bolagsverket samt avstämningsdag för sammanläggning av MyFirstApp Sweden AB:s aktier
Pressmeddelande
MyFirstApp's 'PreSchool Academy' når App Store topplista i UEA genom Fozi Mozi samarbete
Regulatoriskt Pressmeddelande
MyFirstApp; preliminär omsättning för maj 2023
Regulatoriskt Pressmeddelande
MyFirstApp tillträder förvärvet 10Monkeys - Utökar koncernens kundbas med 200 000 användare
Regulatoriskt Pressmeddelande
Kommuniké från årsstämma i MyFirstApp Sweden AB (publ)
Pressmeddelande
Lägesuppdatering kring potentiella förvärvet av 10Monkeys
Regulatoriskt Pressmeddelande
MyFirstApp; preliminär omsättning för april 2023
Regulatoriskt Pressmeddelande
MyFirstApp ingår betalt samarbete med influencern Fozi Mozi.
Regulatoriskt
Årsredovisning 2022
Regulatoriskt Finansiell rapport
MyFirstApp Sweden AB (publ) Delårsrapport 1 - 2023
Regulatoriskt Pressmeddelande
Kallelse till årsstämma i MyFirstApp Sweden AB (publ)
Regulatoriskt Pressmeddelande
Rättelse: MyFirstApp ingår avtal om förvärv av 10Monkeys i linje med befintlig förvärvsstrategi
Regulatoriskt Pressmeddelande
MyFirstApp ingår avtal om förvärv av 10Monkeys i linje med befintlig förvärvsstrategi
Regulatoriskt Pressmeddelande
Preliminär omsättning mars
Regulatoriskt Pressmeddelande
MyFirstApp Sweden AB:s aktie återförs till Spotlights ordinarie lista
Regulatoriskt Pressmeddelande
Flaggningsmeddelande
Regulatoriskt Pressmeddelande
Information till aktieägare avseende OC Equity AB
Regulatoriskt Finansiell rapport
Offentliggörande av bokslutskommuniké 2022
Regulatoriskt Pressmeddelande
Preliminär omsättning för dotterbolag
Regulatoriskt Pressmeddelande
ObsteCare AB (publ) - namnbyte, registrerad emission samt flaggning
Regulatoriskt Pressmeddelande
Preliminär omsättning för dotterbolag
Pressmeddelande
VD-uppdatering
Regulatoriskt Pressmeddelande
ObsteCare AB tillsätter ny verkställande direktör
Regulatoriskt Pressmeddelande
Rättelse: Kommuniké från extra bolagsstämma den 27 december 2022
Regulatoriskt Pressmeddelande
Kommuniké från extra bolagsstämma den 27 december 2022
Pressmeddelande
Säljaren av MyFirstApp Group S AB erhåller dispens från AktiemarknadsnämndenSäljaren av MyFirstApp Group S AB erhåller dispens från Aktiemarknadsnämnden
Kallelse till extra bolagsstämma i ObsteCare AB
Regulatoriskt Pressmeddelande
ObsteCare har signerat avtal om s.k. omvänt förvärv med MyFirstApp Group
Pressmeddelande
Kommuniké från extra bolagsstämma den 31 oktober 2022
Regulatoriskt Pressmeddelande
DELÅRSRAPPORT jan-sep 2022
Pressmeddelande
Rättelse: ObsteCare beslutar att tidigarelägga publicering av finansiell Rapport för Q3 2022
Regulatoriskt Pressmeddelande
ObsteCare beslutar att tidigarelägga publicering av finansiell Rapport för Q3 2022
Regulatoriskt Pressmeddelande
ObsteCare ingår LOI om omvänt förvärv som föreslås ersätta likvidation
Kallelse till extra bolagsstämma i ObsteCare AB
Regulatoriskt Pressmeddelande
ObsteCare säljer inkråmet, bildar nytt bolag och likviderar ObsteCare
Pressmeddelande
Delårsrapport januari-juni 2022
Regulatoriskt Pressmeddelande
ObsteCare lanserar ny hemsida
Pressmeddelande
Sista dag för handel i teckningsoption TO3
Regulatoriskt Pressmeddelande
ObsteCare förnyar patent och uppdaterar CE-märkningen
Regulatoriskt Finansiell rapport
Rättelse- ObsteCare AB publicerar delårsrapport Q1 2022
Regulatoriskt Finansiell rapport
ObsteCare AB publicerar delårsrapport Q1 2022
Regulatoriskt Pressmeddelande
ObsteCare publicerar kommuniké från årsstämman
Regulatoriskt Pressmeddelande
ObsteCare visar att det finns vägar till förbättring – när nyckeltalen inom förlossningsvården går åt fel håll.
Pressmeddelande
ObsteCare har deltagit i amerikansk fosterövervakningskonferens
Pressmeddelande
Rättelse - ObsteCare AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2021
Regulatoriskt
ObsteCare AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2021
Regulatoriskt
Rättelse - datum för anmälan och registrering årsstämma
Kallelse till årsstämma i ObsteCare AB
Regulatoriskt Pressmeddelande
ObsteCare genomför besparingsåtgärder
Regulatoriskt
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ jan-dec 2021 samt delårsrapport Q4
Regulatoriskt Pressmeddelande
Rättelse: ObsteCare tittar på finansieringslösningar – för ny strategisk inriktning
Regulatoriskt Pressmeddelande
ObsteCare tittar på finansieringslösningar – för ny strategisk inriktning
Pressmeddelande
ObsteCare besöker Sheik Khalifa Medical Center (SKMC) i Ajman med potentiella distributörer
Pressmeddelande
ObsteCare deltar på Arab Health – Mellanösterns största mötesplats inom life science
Pressmeddelande
ObsteCare besöker samarbetspartners i USA
Pressmeddelande
ObsteCare startar samarbete med Sheikh Khalifa Medical City - Ajman
Pressmeddelande
ObsteCare Testimonial med AFL metoden i klinisk användning
Pressmeddelande
MHRA har godkänt registreringen av ObsteCares AFL-system för UK
Regulatoriskt Finansiell rapport
ObsteCare AB:s delårsrapport januari-september 2021
Pressmeddelande
Sista dag för handel i teckningsoption TO2
Nyhetsbrev
ObsteCare på Aktiespararnas kvinnokväll i Malmö
Nyhetsbrev
VD-brev ObsteCare oktober 2021
Regulatoriskt Finansiell rapport
Fortsatt expansion i Europa
Regulatoriskt Pressmeddelande
ObsteCare har fått ett första svar på STeP ansökan som indikerar att vi inte kommer att få delta i STeP programmet.
Regulatoriskt Pressmeddelande
ObsteCare tecknar avtal med stark brittisk distributör
Regulatoriskt Pressmeddelande
ObsteCare tar viktigt första steg mot FDA-godkännande i USA
Regulatoriskt Pressmeddelande
Fokus på internationell försäljning; Helena Liljedahl tillträder som VD för ObsteCare
Nyhetsbrev
Välbesökt nordiskt webinarium start på mer aktiv försäljningsfas för ObsteCare
Regulatoriskt Pressmeddelande
ObsteCare AB (publ) offentliggör utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1
Regulatoriskt Pressmeddelande
Sista dag för handel i teckningsoption TO1
Regulatoriskt Pressmeddelande
Ökad försäljning och fortsatt positiv trend
Regulatoriskt Pressmeddelande
ObsteCare meddelar sista dag för handel i BTU samt första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO3
Regulatoriskt Pressmeddelande
Kommuniké från årsstämma den 26 april 2021
Regulatoriskt Pressmeddelande
Sista dag för handel i teckningsoption TO1
Regulatoriskt Pressmeddelande
Obstecare AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2020
Regulatoriskt Pressmeddelande
Riktad emission till garanter samt finansiell rådgivare i samband med den fulltecknade företrädesemissionen
Regulatoriskt Pressmeddelande
Kallelse till årsstämma i ObsteCare AB
Regulatoriskt Pressmeddelande
ObsteCare tillförs cirka 24,9 MSEK genom fulltecknad företrädesemission
Pressmeddelande
BioStock: ObsteCare fortsätter marknadssatsningen med nyemission
Regulatoriskt Pressmeddelande
ObsteCare AB (publ) offentliggör memorandum avseende den fullt garanterade företrädesemission om cirka 24,9 miljoner kronor
Regulatoriskt Pressmeddelande
Analysguiden: Vi väntar oss ett framgångsrikt 2021
Pressmeddelande
ObsteCare presenteras på Laikas investerarevent den 24 februari
Pressmeddelande
ObsteCare presenteras på Laikas investerarevent den 24 februari
Regulatoriskt Pressmeddelande
Rättelse av bokslutskommuniké jan-dec 2020
Regulatoriskt Pressmeddelande
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ jan-dec 2020
Pressmeddelande
ObsteCare presenteras hos ProHearings den 19 februari
Regulatoriskt Pressmeddelande
Obstecare AB (publ) tidigarelägger publicering av Bokslutskommunikén för 2020
Regulatoriskt Pressmeddelande
Kommuniké från extra bolagsstämma i ObsteCare AB (publ)
Regulatoriskt Pressmeddelande
Flaggningsmeddelande: Bolagets största aktieägare ökar till över 20%:s ägarandel i ObsteCare AB (publ)
Regulatoriskt Pressmeddelande
Uppdatering: Kallelse till extra bolagsstämma i ObsteCare AB