Pressmeddelande
Sista dag för handel i teckningsoption TO3

ObsteCare AB informerar om handel i teckningsoption TO3.

För närvarande pågår nyttjandeperioden för Obstecare AB:s teckningsoptioner av serie TO3,

2020/2021 vilka emitterades i samband med bolagets emission i april/maj 2020. Teckningsoptionerna ger rätt att till lösenkursen 1,45 SEK teckna en (1) aktie. Varje teckningsoption (TO3) ger rätten att teckna 0,5 ny aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO3 på Spotlight Stock Market är den 27 maj 2022 och nyttjandeperioden avslutas den 31 maj 2022.

Notera att teckningsoptioner serie TO3 som inte avyttras senast den 27 maj alternativt nyttjas senast den 31 maj förfaller värdelösa.

Frågor angående teckningsförfarandet kan ställas direkt till bolaget på info@obstecare.com.

För mer information kontakta;

Helena Liljedahl, VD

Mobil: +46 (0) 70 467 30 24

Helena.liljedahl@obstecare.com