Finansiella rapporter

Regulatoriskt Finansiell rapport
MyFirstApp Sweden AB (publ) Delårsrapport 3 - 2023
Regulatoriskt Finansiell rapport
MyFirstApp Sweden AB (publ) Delårsrapport 2 - 2023
Regulatoriskt Finansiell rapport
MyFirstApp Sweden AB (publ) Delårsrapport 1 - 2023
Regulatoriskt Finansiell rapport
Offentliggörande av bokslutskommuniké 2022
Regulatoriskt Finansiell rapport
Rättelse- ObsteCare AB publicerar delårsrapport Q1 2022
Regulatoriskt Finansiell rapport
ObsteCare AB publicerar delårsrapport Q1 2022
Regulatoriskt Finansiell rapport
ObsteCare AB:s delårsrapport januari-september 2021
Regulatoriskt Finansiell rapport
Fortsatt expansion i Europa