Regulatoriskt Finansiell rapport
MyFirstApp Sweden AB (publ) Delårsrapport 3 - 2023

Finansiell översikt

Flerårsöversikt koncernen Q3 2023 Q3 2022 Q1-Q3 2023 Q1-Q3 2022 Helår 2022
Nettoomsättning (msek) 0,6 0 1,5 0 0,4
EBITDA (msek) −0,2 0 −1,8 0 0
Resultat efter finansiella poster (msek) −0,9 0 −2,7 0 0,1
Balansomslutning (msek) 14,3 0,2 14,3 0,2 1,8
Soliditet (%) 31% 63% 31% 63% −88%
Resultat per aktie (sek) −0,27 0 −0,8 0 0
Flerårsöversikt modern Q3 2023 Q3 2022 Q1-Q3 2023 Q1-Q3 2022 Helår 2022
Nettoomsättning (msek) 0,2 0,1 0,5 0,4 0,5
EBITDA (msek) −0,3 −1,4 −1,9 −7,1 −6,1
Resultat efter finansiella poster (msek) −0,4 −2,1 −1,9 −9 −8,5
Balansomslutning (msek) 35,5 41,1 34,5 41,1 23,1
Soliditet (%) 76% 97% 76% 97% 88%Väsentliga händelser under perioden

  • MyFirstApp presenterar strategi och systemet Evolear: En AI-Modell för individuellt lärande.
  • MyFirstApp’s aktie genomgick en omvänd split, 1:100 genom att 100 aktier sammanläggs till 1 aktie.
  • MyFirstApp’s dotterbolag 10Monkeys säkrade via återförsäljare partnerskap i Australien. 
  • MyFirstApp presenterade plattformen MineMath: Första produkten i bolagets AI-satsning inom digital utbildning
  • MyFirstApp ingick avtal om förvärv av TalesTime i linje med befintlig förvärvsstrategi


Väsentliga händelser efter perioden

  • MyFirstApp’s bolagstämma beslutade om förvärv av TalesTime AB från närstående enligt styrelsens förslag.
  • MyFirstApp lanserade ny hemsida för AI lösningen Evolear – Förhandsbyggande av Intresse Inför lanseringen av plattformen.


VD Har ordet
KVARTAL TRE 2023
Under kvartalet har vi fortsatt att bygga på vår starka grund inom utbildningsteknologin, med särskilt fokus på samarbeten och produktutveckling.

Ett viktigt fokus under kvartalet har varit integrationen och samarbetet med 10Monkeys, ett finskt dotterbolag som MyFirstApp förvärvade under Q2 2023. Genom att arbeta nära 10Monkeys och dra nytta av deras etablerade partnerskap och kundbas, har vi kunnat bredda vår räckvidd och förstärka vårt erbjudande inom utbildningssektorn. Detta samarbete har varit avgörande för att förbättra våra produkters kvalitet och tillgänglighet, samt för att stärka vår position på den globala marknaden.

Vår nya AI-baserade utbildningsplattform, Evolear, har även fortsatt att utvecklas under kvartalet. Vi har arbetat intensivt för att förbereda plattformen för dess lansering under det fjärde kvartalet. Hemsidan för Evolear utvecklades och lanserades nyligen för att engagera och informera potentiella kunder och partners, med fokus på att erbjuda en dynamisk och personlig inlärningsupplevelse genom artificiell intelligens.

FINANSIELLT
MyFirstApp-koncernen har uppvisat en betydande och jämn tillväxt under kvartalet. Att notera är en genomsnittlig månadsökning i försäljningen på ungefär 95% jämfört med motsvarande månader förra året. Utöver det har förvärvet av TalesTime AB som inleddes under kvartalet framgångsrikt tillträtts under oktober månad, vilket ytterligare stärker vår portfölj och expansion inom AI tillsammans med Evolear.

Koncernens omsättning ökade till 0,6 MSEK, vilket är en ökning jämfört med samma period föregående år. Koncernens EBITDA för perioden uppgick till -0,2 MSEK, vilket är en förbättring gentemot föregående kvartal.

Ytterligare en viktig finansiell händelse under kvartalet var amorteringen av lån i vårt finska dotterbolag 10Monkeys. Med glädje kan vi meddela att endast cirka 700 tusen SEK återstår att amortera, efter att 250 tusen SEK amorterats under perioden.

FRAMÅTBLICK
Framgent ligger vårt fokus på flera viktiga initiativ som kommer att forma MyFirstApp-koncernen. En huvudinriktning är den fortsatta utvecklingen och den planerade lanseringen av vår innovativa plattform Evolear under det fjärde kvartalet. Denna lansering markerar ett betydande steg i vår resa mot att revolutionera utbildningsteknologin genom att erbjuda en skräddarsydd och dynamisk inlärningsupplevelse.

Parallellt med utvecklingen av Evolear, fortsätter vi att aktivt integrera de förvärv och tillskott och dess respektive resurser, teknologi och kundbas i vår verksamhet. Denna integration är en del av vår övergripande strategi för att förstärka vårt utbud och utöka vår kapacitet inom utbildningsteknologin.

Vi är dessutom engagerade i vår långsiktiga strategi för expansion genom förvärv. Genom att kontinuerligt utforska och utnyttja möjligheter till att inkorporera framstående företag och plattformar i vårt ekosystem, siktar vi på att stärka vår marknadsposition och berika vår produktportfölj. Denna strategi är inte bara fokuserad på tillväxt, utan även på att förbättra och diversifiera våra erbjudanden till kunderna.


 För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Nord, VD MyFirstApp Sweden AB (publ)
Mobile: +4673 329 13 29
Email: jesper@myfirstapp.com

MyFirstApp Sweden AB (publ)
MyFirstApp är ett IT-bolag. Bolaget erbjuder ett utbud av digitala tjänster, huvudsakligen bestående av digitala applikationer specialanpassade för barn. Lösningarna används av ett flertal förskolor där apparna är anpassade med olika utvecklingsnivåer för lärande och personlig utveckling. Apparna går under olika namn och berör exempelvis enkel matematik och kognitiva förmågor.