Finansiell kalender

Delårsrapport ett 2023
17 maj 2023
Publicering av årsredovisning
19 maj 2023
Årsstämma
9 juni 2023
Delårsrapport två 2023
24 augusti 2023
Delårsrapport tre 2023
17 november 2023
Bokslutskommunike 2023
23 februari 2024