Regulatoriskt Finansiell rapport
MyFirstApp Sweden AB (publ) Delårsrapport 2 - 2023

Finansiell översikt
 

Flerårsöversikt koncernen Q2 2023 Q2 2022 H1 2023 H1 2022 Helår 2022
Nettoomsättning (msek) 0,7 0 0,9 0 0,4
EBITDA (msek) −0,9 0 −1,6 0 0,1
Justerat EBITDA (msek)* −0,3 0 −0,7 0 0,1
Resultat efter finansiella poster (msek) −1,1 0 −1,8 0 0,1
Balansomslutning (msek) 15,1 0,2 15,1 0,2 1,8
Soliditet (%) 35% 56% 35% 56% −88%
Resultat per aktie (sek) −0,34 0 −0,53 0 0
Flerårsöversikt modern Q2 2023 Q2 2022 H1 2023 H1 2022 Helår 2022
Nettoomsättning (msek) 0,2 0 0,4 0,4 0,5
EBITDA (msek) −1 −2,7 −1,6 −5,7 −6,1
Justerat EBITDA (msek)* −0,4 0 −0,7 0 0,1
Resultat efter finansiella poster (msek) −1 −3,4 −1,6 −7 −8,5
Balansomslutning (msek) 35,3 44 35,3 44 23,1
Soliditet (%) 78% 95% 78% 95% 88%* Exkl kostnader av engångskaraktär i samband med omlistningsprocess och den gamla verksamheten.

Väsentliga händelser under perioden

  • MyFirstApp Sweden AB:s aktie återförs till Spotlights ordinarie lista.
  • MyFirstApp ingår avtal om förvärv av 10Monkeys i linje med befintlig förvärvsstrategi.
  • MyFirstApp ingår betalt samarbete med influencern Fozi Mozi.
  • MyFirstApp tillträder förvärvet 10Monkeys - Utökar koncernens kundbas med 200 000 användare.
  • MyFirstApp’s ’PreSchool Academy’ når App Store topplista i UEA genom Fozi Mozi samarbete.

Väsentliga händelser efter perioden

  • MyFirstApp fortsätter dess samarbete med influencern Fozi Mozi.
  • MyFirstApp presenterar strategi och systemet Evolear: En AI-Modell för individuellt lärande.
  • MyFirstApp’s aktie genomgick en omvänd split, 1:100 genom att 100 aktier sammanläggs till 1 aktie.

VD Har ordet

Det är med glädje jag reflekterar över det första halvåret av 2023, ett halvår som varit både utmanande och framgångsrikt.

Under det senaste kvartalet har vi fokuserat intensivt på att utveckla och förbättra våra produkter. Vi har strävat efter att göra våra utbildningsspel och applikationer mer intuitiva och engagerande, baserat på feedback från våra användare och insikter från vårt utvecklingsteam.

Vi har dessutom intensifierat vår marknadsföringsstrategi för att öka vår globala närvaro och nå ut till nya användare. Vi har främst utnyttjat digitala marknadsföringskanaler för att engagera nya användare. Under kvartalet genomförde vi lyckade samarbeten med influencern Fozi Mozi vilket resulterade i att bolagets applikationer legat på topplistan innom UEA för mest köpta apparna.

En annan viktig milstolpe under detta kvartal har varit förvärvet av det finska dotterbolaget 10Monkeys. Detta förvärv stärker vår position inom utbildningssektorn och utökar vårt erbjudande av kvalitativa och innovativa lärandeapplikationer för webben. Samtidigt har vi sett till att utvidga vår organisation och välkomna nya, begåvade medarbetare som delar vår passion för utbildning och teknik.

Finansiellt

Finansiellt sett har vi upplevt en tillväxt under kvartalet. Koncernens omsättning ökade till 0,7 MSEK, vilket är en ökning jämfört med samma period föregående år. Vår nettoresultat för perioden uppgick till -1 135 972 SEK, vilket tyngs ned av avskrivningar och goodwill om -0,2 MSEK.

Vi väljer även att redovisa ett justerat EBITDA som exkluderar kostnader som är hänförliga till den gamla verksamheten ObsteCare och kostnader av engångskaraktär som uppstått i samband med omlistningsprocessen, för att ge en tydlig bild av MyFirstApp idag. Koncernens justerade EBITDA uppgick under Q2 till ca -0,3 MSEK, en kostnadsminskning om ca 0,6 MSEK.

Framåtblick

När vi ser framåt mot den andra halvan av 2023, är vi mer än någonsin fokuserade på att utveckla vårt företag och våra produkter. En av de mest spännande utvecklingarna vi planerar är den fortsatta utvecklingen av vårt centrala AI-system Evolear för anpassat lärande. Vi tror att detta kommer att revolutionera användarnas lärandeupplevelse och skapa en ännu mer engagerande och effektiv läringsmiljö. Bolaget planerar att lansera en första version av detta under fjärde kvartalet 2023.

Vi kommer även att fortsätta vår strategi för expansion genom förvärv. Vi är ständigt på utkik efter tillfällen att inkorporera framstående företag och plattformar i vårt ekosystem för att stärka vår marknadsposition och förbättra våra produkter.

Slutligen vill jag uttrycka min tacksamhet för styrelsens och aktieägarnas stöd och tillit. Jag är entusiastisk över vad framtiden har i beredskap för oss och vi ser fram emot att dela resan med er.För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Nord, VD MyFirstApp Sweden AB (publ)
Mobile: +4673 329 13 29
Email: jesper@myfirstapp.com

MyFirstApp Sweden AB (publ)
MyFirstApp är ett IT-bolag. Bolaget erbjuder ett utbud av digitala tjänster, huvudsakligen bestående av digitala applikationer specialanpassade för barn. Lösningarna används av ett flertal förskolor där apparna är anpassade med olika utvecklingsnivåer för lärande och personlig utveckling. Apparna går under olika namn och berör exempelvis enkel matematik och kognitiva förmågor.