Regulatoriskt Pressmeddelande
MyFirstApp; preliminär omsättning för december 2023

Stockholm - 2024-01-12

MyFirstApp Sweden AB har erhållit preliminära försäljningssiffror för december månad. Koncernens försäljning uppgick till cirka 347 TSEK (230 TSEK december 2022) en ökning om cirka 51%.För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Nord, VD MyFirstApp Sweden AB (publ)
Mobile: +4673 329 13 29
Email: jesper@myfirstapp.com

MyFirstApp Sweden AB (publ)
MyFirstApp är ett IT-bolag. Bolaget erbjuder ett utbud av digitala tjänster, huvudsakligen bestående av digitala applikationer specialanpassade för barn. Lösningarna används av ett flertal förskolor där apparna är anpassade med olika utvecklingsnivåer för lärande och personlig utveckling. Apparna går under olika namn och berör exempelvis enkel matematik och kognitiva förmågor.