Regulatoriskt
├ůrsredovisning 2022

MyFirstApp Sweden AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning avseende helåret 2022. Årsredovisningen finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.myfirstappsweden.com