Regulatoriskt Pressmeddelande
MyFirstApp; preliminär omsättning för juli 2023

Stockholm 2023-08-07

MyFirstApp Sweden AB har erhållit preliminära försäljningssiffror för juli månad. Koncernens försäljning uppgick till cirka 135 TSEK (43 TSEK juli 2022) en ökning om cirka 214%.

Denna minskning i försäljningen gentemot tidigare månader kan huvudsakligen förklaras av säsongsvariationer som är typiska för utbildningsbranschen. Med skolor stängda och inlärning inte lika aktuellt under sommarmånaderna, ser vi ofta en temporär nedgång i försäljningen. Vi förväntar oss att försäljningen ska återhämta sig när skolorna öppnar igen och inlärning återigen blir en prioritet.

 För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Nord, VD MyFirstApp Sweden AB (publ)
Mobile: +4673 329 13 29
Email: jesper@myfirstapp.com

MyFirstApp Sweden AB (publ)
MyFirstApp är ett IT-bolag. Bolaget erbjuder ett utbud av digitala tjänster, huvudsakligen bestående av digitala applikationer specialanpassade för barn. Lösningarna används av ett flertal förskolor där apparna är anpassade med olika utvecklingsnivåer för lärande och personlig utveckling. Apparna går under olika namn och berör exempelvis enkel matematik och kognitiva förmågor.