Regulatoriskt Pressmeddelande
Preliminär omsättning för dotterbolag

Stockholm 2023-02-10

MyFirstApp Sweden AB har erhållit preliminära försäljningssiffror för januari månad från Dotterbolaget MyFirstApp Group S AB. Försäljningen uppgick till ca 110 TSEK (ca 82 TSEK, 2022) Idag arbetar bolaget med en uppgradering för att lansera på Google Play i kvartal 2.

Bolaget har nyligen genomfört namnändring från ObestCare AB till MyFirstApp Sweden AB (publ) med kortnamn MFA.

Bolagets försäljning drivs fortsatt mestadels ifrån våra paket-lösningar där användare betalar för köpet direkt i App Store. Där vår serie av Teachers pack som riktar sig mot lärare och pedagoger världen över är just nu vår populäraste produkt. För expandera till kunder och användare för vår produkt Teachers pack uppgraderar vi nu spelet för att lanseras på Google Play under kvartal 2.

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Nord, VD MyFirstApp Sweden AB
Mobile: +4673 329 13 29
Email: jesper@myfirstapp.com

MyFirstApp Sweden AB (publ)
MyFirstApp är ett IT-bolag. Bolaget erbjuder ett utbud av digitala tjänster, huvudsakligen bestående av digitala applikationer specialanpassade för barn. Lösningarna används av ett flertal förskolor där apparna är anpassade med olika utvecklingsnivåer för lärande och personlig utveckling. Apparna går under olika namn och berör exempelvis enkel matematik och kognitiva förmågor. Bolaget gick tidigare under namnet Obstecare.