Regulatoriskt Pressmeddelande
MyFirstApp tillträder förvärvet 10Monkeys - Utökar koncernens kundbas med 200 000 användare

Stockholm 2023-06-09

MyFirstApp Sweden AB (publ) (“MyFirstApp”) tillträder idag 10Monkeys Oy (“10Monkeys”) efter godkännande vid den årliga bolagsstämman.

10Monkeys har under 10 år byggt upp en SaaS (Onlinetjänst) tjänst som tillhandahåller inlärningstjänster främst inom matematik och hade ca 86 000 aktiva användare under 2022 och totalt ca 200 000 användare i sin databas idag. Bolaget har även cirka 100 000 signerade till dess nyhetsbrev.

Vi ser fram emot att samarbeta med det nya teamet och dess omfattande, globala kundregister, som innefattar skolor, kommuner, bibliotek och föräldrar.

MyFirstApp kommer omedelbart att inleda en process för att integrera 10Monkeys i koncernen, i dagsläget finns det redan synergier mellan bolagen i form av data, kundregister och teknologi. Framöver kommer fokus att ligga på produktutveckling, förbättringar och intensifierad marknadsföring.

Nu när bolaget tillträtt förvärvet av 10Monkeys kommer vi fortsätta arbetet enligt vår kommunicerade strategi att identifiera och förvärva ytterligare aktörer inom segmentet.

"Vi vill också passa på att hälsa teamet från 10Monkeys välkomna till vår växande koncern. Vi tror att deras starka marknadsposition och omfattande kundbas kommer att bidra till att stärka vår verksamhet och ta oss närmare våra strategiska mål." - säger Jesper Nord, VD för MyFirstApp.

 För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Nord, VD MyFirstApp Sweden AB (publ)
Mobile: +4673 329 13 29
Email: jesper@myfirstapp.com

MyFirstApp Sweden AB (publ)
MyFirstApp är ett IT-bolag. Bolaget erbjuder ett utbud av digitala tjänster, huvudsakligen bestående av digitala applikationer specialanpassade för barn. Lösningarna används av ett flertal förskolor där apparna är anpassade med olika utvecklingsnivåer för lärande och personlig utveckling. Apparna går under olika namn och berör exempelvis enkel matematik och kognitiva förmågor. Bolaget gick tidigare under namnet Obstecare.