Regulatoriskt Pressmeddelande
Flaggningsmeddelande

Stockholm - 2023-08-21

MyFirstApp Sweden AB (”MyFirstApp” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolagets aktieägare, NanoCap Intressenter AB (publ), genom utspädning efter Bolagets kvittningsemission passerat flaggningsgränsen om 50 procent.

NanoCap Intressenter AB:s totala innehav av aktier uppgår idag till 1 615 818 aktier, motsvarande cirka 48,0 procent av röster och kapital i MyFirstApp.
 För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Nord, VD MyFirstApp Sweden AB (publ)
Mobile: +4673 329 13 29
Email: jesper@myfirstapp.com

MyFirstApp Sweden AB (publ)
MyFirstApp är ett IT-bolag. Bolaget erbjuder ett utbud av digitala tjänster, huvudsakligen bestående av digitala applikationer specialanpassade för barn. Lösningarna används av ett flertal förskolor där apparna är anpassade med olika utvecklingsnivåer för lärande och personlig utveckling. Apparna går under olika namn och berör exempelvis enkel matematik och kognitiva förmågor.