Regulatoriskt Pressmeddelande
Kommunike extra bolagsstämma

Stockholm 2024-01-11

Idag 2024-01-11 höll MyFirstApp Sweden AB (publ) extra bolagsstämma. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Följande materiella beslut fattades: 

 • Stämman beslutade om nyval Stefan Wilhelmsson och Niklas Axelsson. Stefan Wilhelmsson beslutades till styrelseordförande. Christian Kronegård och Hans Orre avböjde omval.
 • Stämman beslutade om minskning av bolagets aktiekapital till 500 000 SEK för täckning av förlust utan indragning av aktier.
 • Stämman beslutade att bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier ändras enligt nedan:
  § 4 Aktiekapital
  Bolagets aktiekapital ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
  § 5 Antal aktier
  Antalet aktier ska vara lägst 3 609 299 aktier och högst 14 437 196 aktier.

Det beslutades att styrelsen, medges rätten att vidta de mindre justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutspunkterna hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Kort introduktion av nya styrelseledamöter:

Stefan Wilhelmsson
Stefan Wilhelmsson, född 1961, med en bakgrund som utbildad lärare i idrott och biologi, har sedan övergången till näringslivet gjort betydande intryck inom ledarskap och affärsutveckling. Som ordförande för Future Gaming Group AB sedan 2016, samt i sina roller i Falvir AB och Bangerhead AB, har Stefan visat en stark förmåga att driva företag framåt med sitt strategiska tänkande och ledarskapskompetenser.

Niklas Axelsson
Niklas Axelsson, född 1986, är en pedagog med specialisering inom idrott & hälsa och engelska. Hans karriär är präglad av ett djupt engagemang i utbildningssektorn, där han framgångsrikt har kombinerat sin passion för idrott med sitt yrke. Niklas är känd för sin förmåga att inspirera och vägleda genom sina pedagogiska metoder, vilket gör honom till en värdefull tillgång i bolagets kommande uppdrag.För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Nord, VD MyFirstApp Sweden AB (publ)
Mobile: +4673 329 13 29
Email: jesper@myfirstapp.com

MyFirstApp Sweden AB (publ)
MyFirstApp är ett IT-bolag. Bolaget erbjuder ett utbud av digitala tjänster, huvudsakligen bestående av digitala applikationer specialanpassade för barn. Lösningarna används av ett flertal förskolor där apparna är anpassade med olika utvecklingsnivåer för lärande och personlig utveckling. Apparna går under olika namn och berör exempelvis enkel matematik och kognitiva förmågor.