Regulatoriskt Pressmeddelande
MyFirstApp; preliminär omsättning för april 2023

Stockholm 2023-05-29

MyFirstApp Sweden AB har erhållit preliminära försäljningssiffror för april månad, där försäljning genom App Store uppgick till cirka 56 TSEK (jämfört med cirka 52 TSEK år 2022).

I linje med bolagets strategi ingick vi nyligen ett samarbete med en större influencer på plattformen youtube med cirka 10 miljoner följare. Läs pressmeddelandet här, första videon planeras att publiceras under juni 2023 och bolaget kommer att löpande kommunicera arbetets resultat. Bolagets strategi med samarbetet är att etablera en bredare varumärkeskännedom som i sin tur leder till fler användare och ökade intäkter.

Arbetet kring att lansera applikationen Pre-school academy på Google Play har inlett sin slutfas med testning och optimering. Spelet riktar sig mot lärare och pedagoger världen över där slutanvändaren är barn i åldrarna 1,5-7 år.För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Nord, VD MyFirstApp Sweden AB (publ)
Mobile: +4673 329 13 29
Email: jesper@myfirstapp.com

MyFirstApp Sweden AB (publ)
MyFirstApp är ett IT-bolag. Bolaget erbjuder ett utbud av digitala tjänster, huvudsakligen bestående av digitala applikationer specialanpassade för barn. Lösningarna används av ett flertal förskolor där apparna är anpassade med olika utvecklingsnivåer för lärande och personlig utveckling. Apparna går under olika namn och berör exempelvis enkel matematik och kognitiva förmågor. Bolaget gick tidigare under namnet Obstecare.