Regulatoriskt Pressmeddelande
Flaggningsmeddelande

Stockholm - 2023-09-13

MyFirstApp Sweden AB (”MyFirstApp” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolagets aktieägare, Rani Friedman, genom avyttring av aktier passerat flaggningsgränsen om 5 procent.

Rani Friedmans totala aktieinnehav före transaktionen uppgick till 178 807 aktier motsvarande ca 5,30% av röste- och kapitalandelen. Ranis innehav uppgår efter transaktionen till 108 217 aktier motsvarande ca 3,21% av röste- och kapitalandelen i bolaget.
 För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Nord, VD MyFirstApp Sweden AB (publ)
Mobile: +4673 329 13 29
Email: jesper@myfirstapp.com

MyFirstApp Sweden AB (publ)
MyFirstApp är ett IT-bolag. Bolaget erbjuder ett utbud av digitala tjänster, huvudsakligen bestående av digitala applikationer specialanpassade för barn. Lösningarna används av ett flertal förskolor där apparna är anpassade med olika utvecklingsnivåer för lärande och personlig utveckling. Apparna går under olika namn och berör exempelvis enkel matematik och kognitiva förmågor.