Regulatoriskt Pressmeddelande
MyFirstApp; preliminär omsättning för maj 2023

Stockholm 2023-06-19

MyFirstApp Sweden AB har erhållit preliminära försäljningssiffror för maj månad, där försäljning genom App Store uppgick till cirka 220 TSEK (70 TSEK år 2022). En ökad försäljning om 214 procent gentemot föregående period.För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Nord, VD MyFirstApp Sweden AB (publ)
Mobile: +4673 329 13 29
Email: jesper@myfirstapp.com

MyFirstApp Sweden AB (publ)
MyFirstApp är ett IT-bolag. Bolaget erbjuder ett utbud av digitala tjänster, huvudsakligen bestående av digitala applikationer specialanpassade för barn. Lösningarna används av ett flertal förskolor där apparna är anpassade med olika utvecklingsnivåer för lärande och personlig utveckling. Apparna går under olika namn och berör exempelvis enkel matematik och kognitiva förmågor. Bolaget gick tidigare under namnet Obstecare.