Regulatoriskt Pressmeddelande
Kommuniké från extra bolagstämma

Stockholm 2023-10-26

Idag 2023-10-26 höll MyFirstApp Sweden AB (publ) extra bolagsstämma. Samtliga beslut fattades enhälligt och i enlighet med de förslag som tidigare presenterats.

Följande materiella beslut fattades: 

  • Stämman beslutade om förvärv av TalesTime AB från närstående enligt styrelsens förslag.
  • Stämman beslutade om kvittningsemission till närstående enligt styrelsens förslag.För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Nord, VD MyFirstApp Sweden AB (publ)
Mobile: +4673 329 13 29
Email: jesper@myfirstapp.com

MyFirstApp Sweden AB (publ)
MyFirstApp är ett IT-bolag. Bolaget erbjuder ett utbud av digitala tjänster, huvudsakligen bestående av digitala applikationer specialanpassade för barn. Lösningarna används av ett flertal förskolor där apparna är anpassade med olika utvecklingsnivåer för lärande och personlig utveckling. Apparna går under olika namn och berör exempelvis enkel matematik och kognitiva förmågor.