Regulatoriskt Pressmeddelande
MyFirstApp Sweden AB:s aktie återförs till Spotlights ordinarie lista

Godkännandet av bolagsberskrivningen innebär att Spotlight också bekräftat att MyFirstApp anses uppfylla samtliga aktuella noteringskrav.

Handeln i Bolagets aktie kommer därmed flyttas tillbaka till ordinarie lista. MyFirstApp handlas under kortnamnet MFA.

Bolagsbeskrivningen kommer finnas tillgänglig på Bolagets hemsida samt bifogat detta pressmeddelande.

Stockholm den 12 april 2023

MyFirstApp AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Nord, VD MyFirstApp
+46-73 329 13 29
jesper@myfirstapp.com
MyFirstApp är ett IT-bolag som erbjuder ett utbud av digitala tjänster, huvudsakligen bestående av digitala applikationer specialanpassade för barn. Apparna är anpassade med olika utvecklingsnivåer för lärande och personlig utveckling. Tillväxt ska ske såväl organiskt som via förvärv.