Regulatoriskt Pressmeddelande
MyFirstApp inleder samarbete med IR-Partner

Stockholm - 2024-02-07

MyFirstApp har ingått ett strategiskt samarbetsavtal med IR-Partner AB. I linje med styrelsens tidigare bemyndigande, har bolaget beslutat ersätta den nya samarbetspartnern via riktad kvittningsemission. Detta val gjordes i syfte att undvika att belasta bolagets likviditet. Företaget har intensifierat sina ansträngningar inom marknadsföring för att direkt nå slutanvändare av sina produkter. Genom partnerskapet med IR-Partner AB, kommer MyFirstApp kunna förbättra sin kommunikation med såväl befintliga som potentiella aktieägare.

Som ersättning för samarbetet har avtalet fastställt en betalning bestående av 160 000 aktier i en riktad kvittningsemission med teckningskurs om 2.50 SEK per aktie med ett kvotvärde om 0,139 kronor per aktie, vilket motsvarar ett totalt värde om 400 000 SEK. Detta kommer att öka bolagets antal aktier från 3 609 299 till 3 769 299. Bolagets aktiekapital kommer öka med 22 164,969 SEK, till totalt 522 164,969 SEK.
 För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Nord, VD MyFirstApp Sweden AB (publ)
Mobile: +4673 329 13 29
Email: jesper@myfirstapp.com

MyFirstApp Sweden AB (publ)
MyFirstApp är ett IT-bolag. Bolaget erbjuder ett utbud av digitala tjänster, huvudsakligen bestående av digitala applikationer specialanpassade för barn. Lösningarna används av ett flertal förskolor där apparna är anpassade med olika utvecklingsnivåer för lärande och personlig utveckling. Apparna går under olika namn och berör exempelvis enkel matematik och kognitiva förmågor.