Regulatoriskt Pressmeddelande
TidigarelÀggande av delÄrsrapport 2 - 2023

Stockholm 2023-08-16

MyFirstApp Sweden AB:s kvartalsrapport för april–juni 2023 kommer att vara klar för publicering tidigare än vad som kommunicerats i bolagets finansiella kalender. Rapporten kommer att publiceras den 17 augusti 2023.För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Nord, VD MyFirstApp Sweden AB (publ)
Mobile: +4673 329 13 29
Email: jesper@myfirstapp.com

MyFirstApp Sweden AB (publ)
MyFirstApp är ett IT-bolag. Bolaget erbjuder ett utbud av digitala tjänster, huvudsakligen bestående av digitala applikationer specialanpassade för barn. Lösningarna används av ett flertal förskolor där apparna är anpassade med olika utvecklingsnivåer för lärande och personlig utveckling. Apparna går under olika namn och berör exempelvis enkel matematik och kognitiva förmågor.