Regulatoriskt Pressmeddelande
MyFirstApp; preliminär omsättning för februari 2024

Stockholm 2024-03-11

MyFirstApp Sweden AB har erhållit preliminära försäljningssiffror för februari månad. Koncernens försäljning uppgick till cirka 115  TSEK (55 TSEK) en ökning om cirka 109%.För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Nord, VD MyFirstApp Sweden AB (publ)
Mobile: +4673 329 13 29
Email: jesper@myfirstapp.com

MyFirstApp Sweden AB (publ) 
MyFirstApp koncernen är ett edtech-bolag som erbjuder ett brett utbud av pedagogiska spel och applikationer genom våra varumärken Evolear, 10Monkeys, TalesTime och MyFirstApp världen över. Vårt engagemang är att främja barns lärande och utveckling inom områden som matematik, språk och kognitiva färdigheter, genom att tillhandahålla roliga och interaktiva verktyg anpassade för olika åldrar och utvecklingsstadier