Regulatoriskt Pressmeddelande
Ärende registrerat hos Bolagsverket samt avstämningsdag för sammanläggning av MyFirstApp Sweden AB:s aktier

Pressmeddelande - 2023-06-30

Vid MyFirstApp Sweden AB (publ) årsstämma den 9 juni 2023 beslutades i enlighet med styrelsens förslag om kvittningsemission i samband med förvärvet av 10Monkeys som nu registrerad hos Bolagsverket. Aktiekapitalet uppgår till totalt 16 848 892,75 kr och antalet aktier uppgår till 3 369 778 st.

Vid årsstämman beslutades också i enlighet med styrelsens förslag, om en sammanläggning av 336 977 855 aktier (omvänd split), 1:100 genom att 100 aktier sammanläggs till 1 aktie. Styrelsen bemyndigades att besluta om fastställande av avstämningsdag för uppdelningen. Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara den 7 juli 2023, vilket innebär att sista dag för handel i aktien före sammanläggningen är 5 juli 2023. Första dag för handel med sammanlagda aktier och ny ISIN-kod är 6 juli 2023. Sammanläggningen sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder. I samband med sammanslagningen har bolagets aktier fått ny ISIN-kod. Ny ISIN-kod: SE0020541589. Efter genomförd sammanläggning kommer det totala antalet aktier i bolaget att uppgå till 3 369 778 antal aktier.
 För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Nord, VD MyFirstApp Sweden AB (publ)
Mobile: +4673 329 13 29
Email: jesper@myfirstapp.com

MyFirstApp Sweden AB (publ)
MyFirstApp är ett IT-bolag. Bolaget erbjuder ett utbud av digitala tjänster, huvudsakligen bestående av digitala applikationer specialanpassade för barn. Lösningarna används av ett flertal förskolor där apparna är anpassade med olika utvecklingsnivåer för lärande och personlig utveckling. Apparna går under olika namn och berör exempelvis enkel matematik och kognitiva förmågor. Bolaget gick tidigare under namnet Obstecare.