Regulatoriskt Pressmeddelande
Kvittningsemission registrerad hos bolagsverket

Den kvittningsemission som godkändes vid den extra bolagsstämman har nu registrerats hos Bolagsverket, i samband med förvärvet av TalesTime AB. Detta har medfört att aktiekapitalet nu uppgår till 18 046 497,945 kr, med ett totalt antal aktier på 3 609 299 st.För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Nord, VD MyFirstApp Sweden AB (publ)
Mobile: +4673 329 13 29
Email: jesper@myfirstapp.com

MyFirstApp Sweden AB (publ)
MyFirstApp är ett IT-bolag. Bolaget erbjuder ett utbud av digitala tjänster, huvudsakligen bestående av digitala applikationer specialanpassade för barn. Lösningarna används av ett flertal förskolor där apparna är anpassade med olika utvecklingsnivåer för lärande och personlig utveckling. Apparna går under olika namn och berör exempelvis enkel matematik och kognitiva förmågor.