Regulatoriskt Pressmeddelande
MyFirstApp Sweden AB (Publ) upptar kredit om 500 Tsek från närstående kreditgivare

Stockholm - 2024-02-29

MyFirstApp har idag upptagit en kredit på 500,000 SEK från en närstående kreditgivare för att stärka rörelsekapitalet. Krediten kan nyttjas vid behov med en övre gräns på 500,000 SEK. Till att börja med löper krediten till och med 2024-12-31.

Bolaget har idag ingått en kreditfacilitet med Iron Branch Invest AB om 500,000 SEK som löper med marknadsmässiga villkor om 8% årsränta + stibor som förfaller 2024-12-31. Slutbetalning sker till 108% av skulden på förfallodagen.

Detta är en närstående transaktion då Jesper Nord är Verkställande Direktör för både borgenären och gäldenären.

MyFirstApp Sweden AB (Publ) har som ambition med att eget kassaflöde under perioden återbetala skulden inklusive upplupen ränta till kreditgivaren.

Denna information är sådan som MyFirstApp Sweden AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-29.För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Nord, VD MyFirstApp Sweden AB (publ)
Mobile: +4673 329 13 29
Email: jesper@myfirstapp.com

MyFirstApp Sweden AB (publ) 
MyFirstApp koncernen är ett edtech-bolag som erbjuder ett brett utbud av pedagogiska spel och applikationer genom våra varumärken Evolear, 10Monkeys, TalesTime och MyFirstApp världen över. Vårt engagemang är att främja barns lärande och utveckling inom områden som matematik, språk och kognitiva färdigheter, genom att tillhandahålla roliga och interaktiva verktyg anpassade för olika åldrar och utvecklingsstadier