Regulatoriskt Pressmeddelande
Information till aktie├Ągare avseende OC Equity AB

För aktieägare i MyFirstApp Sweden AB (“MyFirstApp” eller “Bolaget”) har händelseutvecklingen det senaste året varit stor. Istället för att äga ett bolag äger man numera två olika bolag: MyFirstApp som är fortsatt noterat på Spotlight Stock Market samt det onoterade OC Equity AB (“OC Equity”) som har övertagit den tidigare rörelsen inom life science från Bolaget. Skatteverket har hunnit fatta beslut om att uppdelningen leder till att det tidigare anskaffningsvärde man hade på MyFirstApp (tidigare ObsteCare) ska delas upp med 75 % till MyFirstApp och 25 % till OC Equity vilket har betydelse när aktierna ska säljas för beräkning av reavinst/förlust.

Avstämningsdagen var den 30/12-2022 för medverkan i utdelningen av dotterbolagets aktier.

OC Equity AB som inte är noterat har anlitat eAktieboken för att sköta ägarregistret med ca. 2.200 aktieägare. Aktieägare måste själv kontakta eAktieboken för att registrera in sin e-post adress och kontrollera sitt aktieinnehav på deras hemsida. När detta är gjort kommer det även att i begränsad utsträckning gå att handla med OC Equity aktien hos dem.

Gå in på www.eaktiebok.se och registrera dig där.

OC Equity har också lanserat en hemsida www.ocequity.se där viktiga nyheter publiceras och även så småningom kallelser till stämma. OC Equity har under februari 2023 genomfört en försäljning av rörelse och inkråm till en framgångsrik leverantör av förlossningsvårdsutrustning och metoder som bedöms ha bättre förmåga att lyckas vidareutveckla rörelsen. Företaget heter Neoventa och om de blir framgångsrika så kommer avtalet under de närmaste 7 åren ge OC Equity framtida köpeskillingar baserat på olika milstolpar uppgående till 14 MSEK maximalt. Tålamod kommer alltså att krävas av OC Equitys aktieägare samt att driften av bolaget kan skötas med låga omkostnader för att någon utdelning eller annan ekonomiskt intressant lösning ska lyckas.

Läs mer på www.ocequity.se

För mer information, vänligen kontakta:
OC Equity AB
Johan Sandefeldt
Ekonomikontoret J&J AB
Brahegatan 30, 6fl
114 37  Stockholm, Sweden
Mail: Johan.Sandefeldt@ekjj.se

Avsändare
Jesper Nord, VD MyFirstApp Sweden AB
Mobile: +4673 329 13 29
Email: if@myfirstapp.com

MyFirstApp Sweden AB (publ)
MyFirstApp är ett IT-bolag. Bolaget erbjuder ett utbud av digitala tjänster, huvudsakligen bestående av digitala applikationer specialanpassade för barn. Lösningarna används av ett flertal förskolor där apparna är anpassade med olika utvecklingsnivåer för lärande och personlig utveckling. Apparna går under olika namn och berör exempelvis enkel matematik och kognitiva förmågor. Bolaget gick tidigare under namnet Obstecare.