Regulatoriskt Pressmeddelande
ObsteCare lanserar ny hemsida

Vi är stolta över att lansera en ny och uppdaterad hemsida som speglar vår utökade avsedda användning där AFL®-metoden ger en ny möjlighet att optimera och individualisera användningen av syntetiskt oxytocin.

Hemsidans uppgift är att ge relevant information till alla besökare; kunder, ägare, kliniker, barnmorskor och andra intressegrupper. Det är enklare att navigera och det blir lättare att hitta just den information som efterfrågas. Här hittar ni studier, produktinformation, kontaktinformation för potentiella kunder och bolagets rapporter och PM mm.

Hemsidan är ännu inte helt komplett och kommer successivt att fyllas på och uppdateras mer och mer samt även översättas till engelska.

Gå gärna in och titta på:

www.obstecare.com

För mer information, vänligen kontakta:

Helena Liljedahl, VD ObsteCare AB

Mobile: +46 70 467 30 24

E-post: helena.liljedahl@obstecare.com