Regulatoriskt Pressmeddelande
MyFirstApp: Preliminär omsättning för april 2024 visar en ökning med ca 660% jämfört med föregående år

Stockholm 2024-05-07

MyFirstApp Sweden AB har erhållit preliminära försäljningssiffror för mars månad. Koncernens försäljning uppgick till cirka 430 000 SEK (56 000 SEK), en ökning om cirka 660%.För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Nord, VD MyFirstApp Sweden AB (publ)
Mobile: +4673 329 13 29
Email: jesper@myfirstapp.com

MyFirstApp Sweden AB (publ) 
MyFirstApp koncernen är ett edtech-bolag som erbjuder ett brett utbud av pedagogiska spel och applikationer genom våra varumärken Evolear, 10Monkeys, TalesTime och MyFirstApp världen över. Vårt engagemang är att främja barns lärande och utveckling inom områden som matematik, språk och kognitiva färdigheter, genom att tillhandahålla roliga och interaktiva verktyg anpassade för olika åldrar och utvecklingsstadier