Regulatoriskt Pressmeddelande
MyFirstApp; preliminär omsättning för september 2023

Stockholm - 2023-10-13

MyFirstApp Sweden AB har erhållit preliminära försäljningssiffror för september månad. Koncernens försäljning uppgick till cirka 193 TSEK (190 TSEK september 2022) en ökning om cirka 2%.För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Nord, VD MyFirstApp Sweden AB (publ)
Mobile: +4673 329 13 29
Email: jesper@myfirstapp.com

MyFirstApp Sweden AB (publ)
MyFirstApp är ett IT-bolag. Bolaget erbjuder ett utbud av digitala tjänster, huvudsakligen bestående av digitala applikationer specialanpassade för barn. Lösningarna används av ett flertal förskolor där apparna är anpassade med olika utvecklingsnivåer för lärande och personlig utveckling. Apparna går under olika namn och berör exempelvis enkel matematik och kognitiva förmågor.