Regulatoriskt Pressmeddelande
Styrelsens presenterar förslag till beslut till extra bolagsstämman 11 januari 2024

Stockholm 2023-12-27

Styrelsen presenterar förslag enligt nedan till den extra bolagsstämman 2024-01-11. Val av styrelse kommer att presenteras senast på bolagsstämman.

Beslut om minskning av aktiekapital (punkt 7)

Styrelsen föreslår minskning av bolagets aktiekapital till 500 000 kronor för täckning av förlust. Aktiekapitalet kommer att minskas med 17 546 497,95 kronor. Minskningen sker utan indragning av aktier.

Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier ändras enligt nedan:

§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 6 617 351 aktier och högst 26 469 404 aktier.För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Nord, VD MyFirstApp Sweden AB (publ)
Mobile: +4673 329 13 29
Email: jesper@myfirstapp.com

MyFirstApp Sweden AB (publ)
MyFirstApp är ett IT-bolag. Bolaget erbjuder ett utbud av digitala tjänster, huvudsakligen bestående av digitala applikationer specialanpassade för barn. Lösningarna används av ett flertal förskolor där apparna är anpassade med olika utvecklingsnivåer för lärande och personlig utveckling. Apparna går under olika namn och berör exempelvis enkel matematik och kognitiva förmågor.