Regulatoriskt Pressmeddelande
MyFirstApp; preliminär omsättning för juni 2023

Stockholm 2023-07-04

MyFirstApp Sweden AB har erhållit preliminära försäljningssiffror för juni månad. Försäljningen inkluderar bolagets senaste förvärv 10Monkeys Oy från tillträdesdagen den 9 juni 2023 och dess jämförelsetal för föregående period, samt bolagets försäljning via spelutbudet på App Store.

Koncernens försäljning uppgick till 341 TSEK (277 TSEK juni 2022). En ökad försäljning om cirka 23 procent.

 För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Nord, VD MyFirstApp Sweden AB (publ)
Mobile: +4673 329 13 29
Email: jesper@myfirstapp.com

MyFirstApp Sweden AB (publ)
MyFirstApp är ett IT-bolag. Bolaget erbjuder ett utbud av digitala tjänster, huvudsakligen bestående av digitala applikationer specialanpassade för barn. Lösningarna används av ett flertal förskolor där apparna är anpassade med olika utvecklingsnivåer för lärande och personlig utveckling. Apparna går under olika namn och berör exempelvis enkel matematik och kognitiva förmågor. Bolaget gick tidigare under namnet Obstecare.