Regulatoriskt Pressmeddelande
ObsteCare AB tillsätter ny verkställande direktör

Stockholm, 2022-12-28

Styrelsen har beslutat om att tillsätta ny verkställande direktör i Jesper Nord som ersätter nuvarande VD Helena Liljedahl. Skiftet sker mot bakgrund att ObsteCare AB (“ObsteCare”) numera bytt verksamhet genom förvärvet av MyFirstApp Group S.

“Jesper är helt rätt person för uppdraget att expandera och fortsätta bygga vår organisation och tillväxtplan kommande år. Jag vill också passa på att tacka Helena Liljedahl för hennes arbete och önska henne lycka till i framtiden”. - Hans Orre, styrelseordförande

Kort information:

Jesper kommer senast från Safe Lane Gaming som är noterat på NGM Nordic SME där han tidigare varit VD. Jesper har lång erfarenhet av app- och webbplatsutveckling, interaktionsdesign, digital design, affärsutveckling samt projektledning.

För mer information, vänligen kontakta:

Jesper Nord, VD ObsteCare AB

Mobile: +4673 329 13 29

Email: jesper@myfirstapp.com