Regulatoriskt Pressmeddelande
Flaggningsmeddelande

Stockholm 2023-03-24

Rani Friedman har passerat gränsen för 5 procent i MyFirstApp Sweden AB (publ).

Rani Friedman äger efter transaktion 17 880 200 aktier vilket motsvarar 7,15% av kapitalet och rösterna i MyFirstApp Sweden AB (publ).

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Nord, VD MyFirstApp Sweden AB (publ)
Mobile: +4673 329 13 29
Email: jesper@myfirstapp.com

MyFirstApp Sweden AB (publ)
MyFirstApp är ett IT-bolag. Bolaget erbjuder ett utbud av digitala tjänster, huvudsakligen bestående av digitala applikationer specialanpassade för barn. Lösningarna används av ett flertal förskolor där apparna är anpassade med olika utvecklingsnivåer för lärande och personlig utveckling. Apparna går under olika namn och berör exempelvis enkel matematik och kognitiva förmågor. Bolaget gick tidigare under namnet Obstecare.