Regulatoriskt Pressmeddelande
Kommuniké från extra bolagsstämma den 27 december 2022

Aktieägarna i ObsteCare AB (publ) höll extra bolagsstämma tisdagen den 27 december 2022 i Solna. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten. Samtliga beslut fattades enhälligt och i enlighet med de förslag som tidigare presenterats, följande beslut fattades.

Ärende: Onoterat dotterbolag och utdelning av aktier i dotterbolaget OC Equity AB (ej noterat) med organisationsnummer 559414-3082.

Beslut: Styrelsen föreslår att ägandet i det nybildade dotterbolaget delas ut med fördelning 1 aktie i ObsteCare ger 1 aktie i dotterbolaget. Avstämningsdag för den utdelning är den 28/12 och för aktierna gäller att handel den 29/12 inkluderar medverkan i utdelningen och handel den 30/12 exkluderar medverkan i utdelningen av dotterbolagets aktier.

Ärende: Information av styrelse för dotterbolaget OC Equity AB:

Styrelseordförande: Bo Lundblad kontakt: bo.lundblad@oxtorget.se

Styrelseledamot: Johan Sandefeldt

Styrelseledamot: Christina Hugosson

Ärende:  Beslut om förvärv av MyFirstApp Group S AB, eller beslut om likvidation.

Beslut: Stämman beslutade att förvärva MyFirstApp Group S AB i enlighet med styrelsens förslag varpå beslutet om likvidation avslogs.

Ärende: Beslut om ny bolagsordning

Beslut: Stämman beslutade om ny bolagsordning enligt styrelsens förslag.

Ärende:  Beslut om kvittningsemission

Beslut:  Stämman beslutade om kvittningsemission i enlighet med styrelsens förslag.

Ärende: Val av ny styrelse

Beslut: Stämman beslutade om nyval av styrelseledamöter enligt nedan:

Christian Kronegård, Hans Orre, Jesper Nord och Robin Bäcklund. Christina Hugosson, Harald Almström, Bo Lundblad och Gun-Britt Fransson entledigas.

Kort beskrivning av ledamöter:

Styrelseordförande:

Hans Orre, Hans började på 90-talet att utveckla programvaror för redovisningsbyråer, främst skatteprogram och boksluts- och årsredovisningsprogram. Hans har varit utvecklingsansvarig för programvarorna Akelius Skatt och Akelius Bokslut samt är grundare till SIE formatet. Han har startat och drivit bolag inom IT- och redovisningsområdet som WinSkatt, Promik Analys, BCS AB och PromikBook AB där de två senaste varit listade på Spotlight Stock Market. Han har även varit affärsområdeschef på Bravida AB och Senior Business Advisor på Falck. Hans är styrelsemedlem i ett flertal styrelser i både listade och ej listade bolag.

Styrelseledamot:

Christian Kronegård, har lång erfarenhet av att sitta i både noterade- och onoterade styrelser. Christians kompetensområden inkluderar M&A, kapitalmarknad och administration. Idag är Christian VD för NanoCap Group AB som är noterat på Spotlight Stock Market.

Styrelseledamot:

Jesper Nord, Jesper har en kandidat inom Industridesign med fokus på produktutveckling, användarvänlighet och affärsutveckling från Lunds Tekniska högskola samt studerat App-utveckling på Yrkeshögskolan i Göteborg med fokus på programmering, UX design och interaktionsdesign. Han har senast suttit som VD i Safe Lane Gaming som är noterat på NGM Nordic SME. Jesper har sedan 2011 arbetat som egenföretagare och som anställd inom app- och webbplatsutveckling, interaktionsdesign, digital design, affärsutveckling och projektledning.

Styrelseledamot:

Robin Bäcklund, Robin är VD för Game Chest Group AB som är noterat på NGM Nordic SME. Robin har drivit och arbetat med flertal bolag inom noterad miljö och har bred kunskap om den regulativa administrationen. Robins kompetensområden inkluderar företagsadministration, utveckling & programmering, produktutveckling samt ny teknologi som AI och blockkedjor.

Ärende: Val av revisor

Beslut: Stämman beslutade om ny revisor i Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB med Thomas Jönsson som huvudansvarig revisor. Ny revisor väljs av organisatoriska skäl.

Ärende: Beslut om bemyndigande till styrelsen

Beslut: Stämman beslutade om bemyndigande i enlighet med styrelsen förslag.

För mer information, vänligen kontakta:

Helena Liljedahl, VD ObsteCare AB

Mobile: +46 70 467 30 24

E-post: Helena.liljedahl@obstecare.com