Regulatoriskt Pressmeddelande
Rättelse: MyFirstApp ingår avtal om förvärv av 10Monkeys i linje med befintlig förvärvsstrategi

Stockholm 2023-04-20

I linje med MyFirstApp Sweden AB (publ) (“MyFirstApp”) verksamhet och strategi kan vi meddela att vi idag ingått avtal om att förvärva 100 procent av Oy 10Monkeys.com Ltd (“10Monkeys”) ( https://www.10monkeys.com/). 10Monkeys har under 10 år byggt upp en SaaS (Onlinetjänst) tjänst som tillhandahåller inlärningstjänster främst inom matematik och hade ca 86 000 aktiva användare under 2022 och totalt ca 200 000 användare i sin databas idag. Bolaget har cirka 100 000 signerade till sitt nyhetsbrev. Bolaget tillhandahåller även konsulttjänster inom samma områden https://www.10monkeysdigital.com.

Ambitionen med förvärvet förutom att vidareutveckla de underliggande tillgångarna, är att stärka MyFirstApp portfölj av varumärken. Detta kommer i sin tur innebära att bolaget får ett starkare produktutbud ut mot dagens slutkunder.

Dagens kunder är allt ifrån företag, kommuner och skolor, främst inom Skandinavien men även i UK och Australien. Målet är att växa 10Monkeys genom organisk tillväxt samt genom ytterligare förvärv i framtiden. 10Monkeys sysselsätter idag 2 medarbetare.

Säljare av Oy 10Monkeys.com Ltd är Iron Branch Invest AB och ägs till 100% av BGF Foundation AB som kontrolleras av Thomas Jansson. Köparen, MyFirstApp Sweden AB ägs till ca. 65% av MyFirstApp Group AB som i sin tur ägs till ca. 75% av NanoCap Group S AB som är ett helägt dotterbolag till NanoCap Group AB där ca. 62% av rösterna kontrolleras av BGF Foundation AB.

Med anledning av detta anses förvärvet som en närstående transaktion och genomförandet av förvärvet ska vara villkorat av att aktieägarna i MyFirstApp på bolagsstämma godkänner beslutet.


Finansiell överblick*

Oy 10Monkeys.com Ltd Q1 2023 Q1 2022 Helår 2022 Helår 2021
Nettomsättning 735 372,3 SEK 426 037,6 SEK 2 396 399,51 SEK 4 404 895,5 SEK
Resultat 52 653,6 SEK -1 080 490,6 SEK -639 894,2 SEK 26 360,5 SEK

* Samtliga finanser är konverterade från EUR till SEK per dagens växelkurs (11,32 SEK)


Köpeskilling uppgår till 12,8 MSEK, varav 8,7 MSEK med nyemitterade aktier i MyFirstApp och 4,1 MSEK i revers till säljarna som löper i 36 månader med en årsränta på STIBOR 4 procent. Pris per aktie uppgår till 0,10 SEK, antal nya aktier uppgår till 87,0 miljoner aktier. Säljarna är Iron Branch Invest AB. MyFirstApp har rätt men ej skyldighet att konvertera reversen under perioden på VWAP 30 dagars pris. Utspädningen efter transaktionen uppgår till cirka 25,82 procent. Tillträdesdagen är 1 Maj 2023.

Det är onekligen glädjande om vi kan leverera ett förvärv som ligger i linje med vår nuvarande verksamhet samt möjligheter att bidra med synergier inom vårt befintliga affärsområde. Att vi direkt får en större kundbas över hela världen med fokus på Norden men även globalt då plattformen finns översatt på flera språk. Att kunderna bland annat kommuner och skolor öppnar dörrar även för vår befintliga verksamhet” - VD Jesper Nord


För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Nord, VD MyFirstApp Sweden AB
Mobile: +4673 329 13 29
Email: jesper@myfirstapp.com

MyFirstApp Sweden AB (publ)
MyFirstApp är ett IT-bolag. Bolaget erbjuder ett utbud av digitala tjänster, huvudsakligen bestående av digitala applikationer specialanpassade för barn. Lösningarna används av ett flertal förskolor där apparna är anpassade med olika utvecklingsnivåer för lärande och personlig utveckling. Apparna går under olika namn och berör exempelvis enkel matematik och kognitiva förmågor. Bolaget gick tidigare under namnet Obstecare.