Regulatoriskt Pressmeddelande
ObsteCare genomför besparingsåtgärder

ObsteCare genomför besparingsåtgärder

ObsteCare har tidigare meddelat att bolaget planerar för ny strategisk inriktning som ger 3-4 gånger större potential och ställer därför om i organisationen. Parallellt med att styrelse och ledning utvärderar finansieringslösningar genomförs nu besparingar för att säkerställa att bolaget har nödvändigt rörelsekapital under förändringsarbetet.

Besparingsåtgärderna förväntas sänka kostnaderna med drygt 6 MSEK på årsbasis. Eftersom åtgärderna innebär viss övertalighet har förhandlingar inletts med berörda medarbetare och fackliga representanter.

”Arbetet med den strategiska nya inriktningen och kompletterande studier innebär dels att vi behöver andra kompetenser, dels att vi behöver minska kostnaderna så att vi har tid att utvärdera olika finansieringslösningar”, säger Helena Liljedahl, VD ObsteCare.

För mer information, vänligen kontakta: Helena Liljedahl, VD ObsteCare AB Mobile: +46 70 467 30 24

E-post: Helena.liljedahl@obstecare.com

Informationen lämnades genom kontaktpersonens försorg den 28 februari 2022.

  • Denna information är sådan information som ObsteCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2022. 

Denna information är sådan som ObsteCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-28 14:00 CET.