Regulatoriskt Pressmeddelande
ObsteCare tecknar avtal med marknadsledande nordisk distributör

ObsteCare AB (Spotlight Stock Market: OBST) har tecknat ett distributörsavtal med Vingmed Holding A/S, en av marknadsledarna för produkter till den nordiska förlossningsvården. Det nya distributörsavtalet innebär tillgång till en effektiv säljorganisation med stort förtroendekapital och upparbetade kontakter på förlossningskliniker i hela Norden.

- Vingmed är en ledande marknadsaktör med mycket hög specialkunskap, trovärdighet och väl etablerade kontakter vilket ger oss en omedelbar ökad access till beslutsfattare i vården. I och med detta avtal ser vi stora möjligheter att snabbt öka vår försäljning i Norden, säger ObsteCares vd Carina Lindqvist.

ObsteCares AFL®-system är en unik och patenterad innovation som ökar säkerheten under förlossningen för både mor och barn. Med AFL®-metoden (amniotic fluid lactate) kan man genom att undersöka fostervatten kontrollera mjölksyrenivån i livmodern. Förlossningspersonalen får därmed viktig information man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Detta möjliggör tryggare förlossningar där man kan individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och på så sätt bidra till att minimera antalet onödiga kejsarsnitt.

- Vingmed ser fram emot att samarbeta med ObsteCare och att bidra till ökat beslutsstöd vid förlossningen, genom att ge vårdpersonal bättre tillgång till data som berättar hur förlossningen fortskrider. AFL®-metoden kan bidra till detta och vi är övertygade om att detta är ett viktigt steg mot en ännu tryggare förlossning för både mor och barn, säger Jan Erik Kirkeby, vd för Vingmed Holding A/S.

För mer information, vänligen kontakta:
Carina Lindqvist, vd, ObsteCare AB
Telefon: 070-633 41 25

E-post: carina.lindqvist@obstecare.com

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg den 7 december 2020 kl. 8.00.

Om ObsteCare AB (publ)

ObsteCare är ett life science-bolag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården. Lösningarna innefattar en patenterad datorbaserad metod för övervakning av förlossningar, mät- och analysutrustning, samt diverse tillhörande utbildningspaket. Genom att mäta laktatnivån (mjölksyrahalten) i fostervatten, får förlossningspersonalen en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Det är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och skräddarsy varje förlossning. På så vis kan rätt vård sättas in i rätt tid vid värksvaga förlossningar, som drabbar 40% av alla kvinnor som föder barn för första gången. AFL®-systemet är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket inom EU. Produkterna säljs genom egen organisation inom Norden, och via ett distributörsnätverk utanför Norden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn: OBST).Läs mer www.obstecare.se