Regulatoriskt Pressmeddelande
Ändringar i ObsteCares valberedning

I enlighet med valberedningens instruktion, som beslutats av årsstämman, kan valberedningens sammansättning ändras vid ägarförändringar. Aktieägare som tillkommit bland de fyra största aktieägarna har rätt till en ledamot i valberedningen.

Joakim Ingers som representerar Photonic Research Sweden Aktiebolag har utsetts till ledamot i valberedningen och ersätter Johan Itzel som representerar Sherion Managment AB.

Valberedningen inför ObsteCares årsstämma 2021 består av:

Peder Månsson, (Peder Månsson)

Olle Stenberg, (Oxtorgets Konsulter i Stockholm AB)

Magnus Hagerborn (Allba Holding AB)

Joakim Ingers, (Photonic Research Sweden Aktiebolag)

Valberedningens ordförande är Olle Stenberg.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen är välkomna att kontakta valberedningens ordförande Olle Stenberg på tel: 070-576 10 99, mail: olle@asymetrica.se, alternativt till: valberedning@obstecare.com

För att förslag ska kunna utvärderas av valberedningen på erforderligt sätt, skall dessa ha inkommit senast den 15 januari 2020.

  

För mer information kontakta
Christina Hugosson, Styrelseordförande, ObsteCare AB
Telefon: 070-191 30 87
E-post: 
christina.hugosson@obstecare.com

Om ObsteCare AB (publ)

ObsteCare är ett life science-bolag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården. Lösningarna innefattar en patenterad datorbaserad metod för övervakning av förlossningar, mät- och analysutrustning, samt diverse tillhörande utbildningspaket. Genom att mäta laktatnivån (mjölksyrahalten) i fostervatten, får förlossningspersonalen en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Det är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och skräddarsy varje förlossning. På så vis kan rätt vård sättas in i rätt tid vid värksvaga förlossningar, som drabbar 40% av alla kvinnor som föder barn för första gången. AFL®-systemet är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket inom EU. Produkterna säljs via ett distributörsnätverk. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn: OBST).