Regulatoriskt Pressmeddelande
ObsteCare visar att det finns vägar till förbättring – när nyckeltalen inom förlossningsvården går åt fel håll.

Antalet akuta kejsarnitten har ökat från 14,1% till 15,4 % sedan 2014, samtidigt har användningen av oxytocin ökat från 54% till 62%. Statistiken kommer från Graviditetsregistret och visades i Rapports nyhetssänding 19:30 den 7 mars. Jämförande nyckeltal från en klinik som använder ObsteCares AFL- metod är ca 12% för akuta kejsarsnitt respektive ca 40% för oxytocinanvändning. Se bild nedan.

Det vi bland annat kan säga från Linköpings Universitets hälsoekonomiska metaanalys från år 2020 är att om livmodern är uttröttad och har höga AFL-värden under förlossningen, så är det en 30% större risk att det leder till operativa ingrepp. Vid höga AFL-värden ger inte heller värkstimulering med oxytocinterapi önskvärd effekt.

Flera faktorer påverkar förstås dessa positiva resultat men de visar att det finns möjlighet till förbättringar om man väljer att testa nya metoder.

”Vi är övertygade om att ObsteCare och AFL- metoden tillför ett värdefullt objektivt värde som beslutsunderlag till förlossningsvården och att den kan medverka till att vända den trend vi ser i dag när det gäller ökning och överanvändning av oxytocin och ökning av akuta kejsarsnitt” säger Helena Liljedahl, VD på ObsteCare

För mer information, vänligen kontakta:

Helena Liljedahl, VD ObsteCare AB

Mobile: +46 70 467 30 24

E-post: helena.liljedahl@obstecare.com