Pressmeddelande
ObsteCare stärker säljorganisationen och etablerar samarbete i Japan

 Jeff Bradford har engagerats från och med första maj 2020 för att stärka ObsteCares försäljningsorganisation. Hans uppdrag är att identifiera och initiera dialog med lämpliga distributörer i framför allt Europa och Asien med syftet att öka takten för bolagets internationella expansion. Jeff Bradford har gedigen erfarenhet från försäljning av produkter inom förlossningsvården och har ett väl upparbetat internationellt nätverk med företag och aktörer inom branschen. Han kommer närmast från Clinical Innovations i USA.

ObsteCare har inlett en diskussion med ett stort medicintekniskt bolag i Japan som är verksamma inom bland annat förlossningsvård med 400 anställda. Ett första steg i samarbetet innebär att företaget kommer att analysera och ge råd kring registreringsprocessen för AFL®-metoden i Japan.

Behovet av AFL®-metoden i Japan bedöms som stort, då ca 1 miljon barn föds där varje år. En studie har visat att bland födande kvinnor under 40 år, drabbas ca 32 % av värksvaghet och ca 12 % av förlossningarna leder till akuta kejsarsnitt*.

- Det är glädjande att ha möjligheten att ytterligare fokusera på ObsteCares internationella expansion. Jag ser fram emot resultaten av bolagets investering i en stärkt försäljningsorganisation vilket ska leda till samarbeten med nya distributörer i främst Europa och Asien. Den amerikanska marknaden är givetvis viktig för oss och där har vi sedan tidigare en distributör som är redo att ta sig an försäljningen så snart vi har ett godkännande av AFL®-metoden i USA. Sammantaget ser jag fram emot vår spännande internationella expansion och vårt fortsatta arbete för tryggare förlossningar, säger Carina Lindqvist, vd för ObsteCare AB.

* 69th Annual Congress of the Japan Society of Obstetrics and Gynecology in 2017, Poster presentation Dr Ikuno Kawabata.För mer information kontakta;
Carina Lindqvist, vd
Mobil: +46 (0) 761 993 013
carina.lindqvist@obstecare.com