Pressmeddelande
ObsteCare deltar på Arab Health – Mellanösterns största mötesplats inom life science

Arab Heath är Mellanösterns största hälso- och sjukvårdsevent, där 3500 utställare från

hela världen presenterar sina produkter och tjänster. Under Arab Health 2022 kommer fler än 56 000 besökare att nätverka, göra affärer och delta på kongressen.

Arab Health är det första fysiska event, sedan pandemins början som ObsteCare deltar på och vi gläds åt möjligheten att träffa både distributörer, kunder och partners igen.

”Det känns fantastiskt att nu kunna intensifiera arbetet med att införa en ny metod för en säkrare förlossningsvård. Det finns ett stort behov av evidensbaserade objektiva beslutsunderlag i komplexa och riskfyllda förlopp. Det gäller inte minst när ett barn kommer till världen.”, säger Carl Ekvall, CSO ObsteCare.

För mer information, vänligen kontakta:

Helena Liljedahl, VD ObsteCare AB

Mobile: +46 70 467 30 24

E-post: Helena.liljedahl@obstecare.com