Pressmeddelande
ObsteCare har deltagit i amerikansk fosterövervakningskonferens

Under förra veckan tog ObsteCare ytterligare ett steg på väg mot den amerikanska marknaden genom deltagande i en amerikansk konferens om fosterövervakning.

Deltagandet gav möjligheter att skapa kontakter med några av de mest namnkunniga personerna i branschen. Nästa steg tas på planerat uppföljningsmöten i början av maj. Med oss tog vi också bekräftelse på marknadspotentialen i USA, vilken ser mycket positiv ut.

Konferensen riktade sig till läkare, sjuksköterskor och barnmorskor som arbetar med att göra bedömningar av foster och mamma under förlossning.

Seniora experter inom områden som CTG-tolkning, akutvård under förlossning och legala aspekter, gav en detaljerad inblick i den amerikanska förlossningsvården och dess utmaningar. Trots att USA är ett av de länder som lägger mest resurser på förlossningsvården hamnar man långt ner i rankingen avseende kvalitetsindex. Förbättringspotentialen är således mycket stor och ökande, drivet av faktorer som tilltagande övervikt och försämrad hälsa i allmänhet. Även mindre förbättringar kan, baserat på befolkningens storlek, rädda många liv och förbättra livskvaliteten för många mammor.

”Det finns ett skriande behov av förbättring i den amerikanska förlossningsvården och AFL-metoden kan vara ett av verktygen för att åstadkomma förändring. Bakom all statistik finns enormt mycket onödigt mänskligt lidande och det är dags att göra någonting åt det.” säger Carl Ekvall, CSO ObsteCare

Vår strategi för den amerikanska marknaden är att parallellt med att vi skapar kontakter för att bädda för ett lyckosamt marknadsinträde i framtiden också skapa kontakter med personer som kan hjälpa oss framåt. Vi har nu knutit dessa kontakter och konferensen har gett oss ny kunskap om marknaden. Nästa steg blir att hitta kliniker för de användarstudier vi behöver och fortsätta dialogen med FDA för att slutligen få ett marknadsgodkännande därifrån.  

”Jag är glad att vi följer vår strategiska plan och närmar oss den amerikanska marknaden ett steg i taget. Vi ser fram emot ytterligare ett steg inom en snar framtid” säger Helena Liljedahl, CEO ObsteCareFör mer information, vänligen kontakta:

Helena Liljedahl, VD ObsteCare AB

Mobile: +46 70 467 30 24

E-post: Helena.liljedahl@obstecare.com