Pressmeddelande
ObsteCare Testimonial med AFL metoden i klinisk användning

“AFL® Systemet kan för första gången ge oss ett verktyg för att bedöma livmoderns arbete under förlossningen.”

(Jörg Kessler MD PhD, Department of Ob/Gyn Haukeland universitetssykehus)

Vi är glada över att kunna presentera hela intervjun med Jörg Kessler, där han berättar om hur AFL® metoden kliniskt används i den dagliga verksamheten på förlossningsavdelningen.

På Haukelands Universitetssjukhus i Bergen har man en låg andel interventioner, som kejsarsnitt, stimulering med läkemedel och liknade, på förstföderskor. Samtidigt föds en mycket låg andel barn med acidos (för lågt PH-värde) enligt navelgasprover. Sammantaget arbetar de aktivt på denna klinik för att skapa en säkrare förlossning för både mamma och barn.

Universitetssjukhuset är en föregångsklinik som har har använt AFL® metoden sedan 2014, vilket är en bidragande faktor till deras goda resultat.

Som ett led i vårt arbete med att öka förståelsen för nyttan med AFL® metoden har vi haft möjlighet att intervjua Jörg och kan nu för första gången publicera denna intervju i filmversion. Titta gärna på när vår ”key opinion leader” Jörg Kessler berättar om hur Haukeland Universitetssjukhus beskriver hur de integrerat AFL-metoden i förlossningsvården för att skapa säkrare förlossningar för mamma och barn!

För mer information, vänligen kontakta:

Helena Liljedahl, VD ObsteCare AB

Mobile: +46 70 467 30 24

E-post: Helena.liljedahl@Obstecare.com

ObsteCare är ett Life-Science företag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården. Lösningarna innefattar en patenterad datorbaserad metod för övervakning av förlossningar, mät- och analysutrustning, samt diverse tillhörande utbildningspaket. Genom att mäta laktatnivån (mjölksyrahalten) i fostervatten, får förlossningspersonalen en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Det är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och skräddarsy varje förlossning. På så vis kan rätt vård sättas in i rätt tid vid värksvaga förlossningar, som drabbar 40% av alla kvinnor som föder barn för första gången. AFL®-systemet är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket inom EU.  Produkterna säljs genom egen organisation inom Norden, och via ett distributörsnätverk utanför Norden. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (Ticker: OBST). För ytterligare information om bolaget.

www.obstecare.se