Pressmeddelande
ObsteCare besöker samarbetspartners i USA

Mycket tack vare vår satsning i sociala medier har ObsteCare hittat och diskuterat digitalt med relevanta kliniska experter och marknadskunniga personer på den amerikanska marknaden. I januari reser Carl Ekvall, CSO, och marketing manager Fanny Falkman Grinndal, till båda landsändarna i syfte att planera och sätta samman ett team som kan hjälpa bolaget att ta viktiga steg framåt.

Som vi tidigare kommunicerat är detta en del av att skapa relevanta samarbeten där det handlar om att hitta delaktiga kliniker för användarstudier och kompletteringar som behövs för FDA. Samtidigt ger det en möjlighet att bygga upp viktiga kontaktnät för att hjälpa till att skapa marknad.

Genom att kombinera processerna att bygga upp kontakterna till intressenter, potentiella kunder och opinionsbildare parallellt med FDA-processen så långt det är möjligt, skapas bättre förutsättningar att kliva in på den amerikanska marknaden.

”Vi är övertygade om att AFL-metoden har en stor potential i USA och vi ser att det finns intresse för metoden. Vi känner oss hedrade att ha blivit inbjudna till diskussioner och hitta ytterligare kontakter för att komma snabbare fram” säger Helena Liljedahl, VD ObsteCare AB

För mer information, vänligen kontakta:

Helena Liljedahl, VD ObsteCare AB

Mobile: +46 70 467 30 24

E-post: helena.liljedahl@obstecare.com