Regulatoriskt Pressmeddelande
Fokus på internationell försäljning; Helena Liljedahl tillträder som VD för ObsteCare

Helena Liljedahl tillträder som VD i ObsteCare, med fokus på ökad internationell försäljning, etablering på fler marknader samt lansering och expansion i USA.

Helena har lång erfarenhet av att etablera nya produkter på internationell marknad och arbetat hela sitt yrkesverksamma liv som försäljningschef, marknadschef och vd.

Helena har med framgång drivit internationalisering av bla Baby Björn och Weleda. Både tillväxt och lönsamhet har utvecklats under Helenas ledarskap. Hennes naturliga affärsmannaskap och starka driv kring nya affärer i kombination med ett personligt ledarskap gör henne till rätt ledare att etablera ObsteCare internationellt och utveckla ObsteCares affär; säger Christina Hugosson styrelseordförande ObsteCare

Carina Lindqvist lämnar över rollen som vd den 1a juli 2021.

För ytterligare information

Christina Hugosson, Styrelseordförande, ObsteCare AB

Telefon: 070-191 30 87
E-post: christina.hugosson@obstecare.com

Denna information är sådan information som ObsteCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2021

Om ObsteCareObsteCares affärsidé är att erbjuda innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och belastar sjukvårdens resurser hårt. En allmänt accepterad siffra är att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.    www.obstecare.com