Nyhetsbrev
ObsteCare på Aktiespararnas kvinnokväll i Malmö

Aktiespararnas kvinnokväll i Malmö äger rum tisdagen den 19 oktober kl 14-20:30 på Elite Hotel Savoy, Norra Vallgatan 62, Malmö.

ObsteCares vd Helena Liljedahl medverkar kl 20-20:30. Hon kommer att presentera bolaget vilka prioriteringar verksamheten har för närvarande, samt besvara frågor.

Du kan redan nu ställa dina frågor till Helena, genom att skicka ett sms till 079-347 98 45 eller maila till event@aktiespararna.se. Dina frågor kommer att förmedlas av Aktiespararnas moderator i samband med frågestunden efter presentationen.

Du hittar livesändningen på www.aktiespararna.se/tv/live. Dagen efter publiceras presentationen på www.aktiespararna.se/tv/evenemang.

För mer information kontakta;
Helena Liljedahl, vd
Mobil: +46 (0) 70 467 30 24
Helena.liljedahl@obstecare.com

Om ObsteCare AB (publ)
ObsteCare är ett life science-bolag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården. Lösningarna innefattar en patenterad datorbaserad metod för övervakning av förlossningar, mät- och analysutrustning, samt diverse tillhörande utbildningspaket. Genom att mäta laktatnivån (mjölksyrahalten) i fostervatten, får förlossningspersonalen en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Det är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och skräddarsy varje förlossning. På så vis kan rätt vård sättas in i rätt tid vid värksvaga förlossningar, som drabbar 40 % av alla kvinnor som föder barn för första gången. AFL®-systemet är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket inom EU. Produkterna säljs genom ett distributörsnätverk. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn: OBST). Se vidare www.obstecare.se.