Regulatoriskt Pressmeddelande
ObsteCare får patentskydd i Europa för sin metod för att övervaka förlossningsprocessen av en gravid kvinna under förlossning

Patentet avser ObsteCares metod för att övervaka en förlossningsprocess av en gravid kvinna genom mätning av laktatkoncentrationen i ett mätsteg av vaginala vätskor.

Det godkända patentet i Europa skyddar bolagets innovativa behandlingsstrategi för att individanpassa användning av värkstimulerande dropp och skräddarsy varje förlossning.

- Patentskyddet i Europa är i linje med ObsteCares strategi att skydda bolagets metoder och produkter genom patent och använda AFL®-metoden för en individanpassad behandling inom förlossningsvården, säger Carina Lindqvist, vd för ObsteCare AB.

 För mer information kontakta;
Carina Lindqvist, vd
Mobil: +46 (0) 761 993 013
carina.lindqvist@obstecare.com